Spoločnosť Mirador zrealizovala jeden zo svojich najväčších projektov, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou. Išlo o nákup CNC frézovacieho centra HOMAG Optimat BOF 211/60/PM/K. Celková investícia predstavovala viac ako 394 692 EUR (11 890 484 Sk). Projekt sa uspešne zrealizoval do konca decembra 2008.  

Počítačom ovládané strojné zariadenie slúži na výrobu drevených okien, vchodových dverí, drevohliníkových okien a na výrobu atypických výplní stavebných otvorov. CNC frézovacie centrum je on-line prepojené s projekčným softvérom. V praxi to znamená, že v projekčnej kancelárii spoločnosti MIRADOR sa nakreslí zákazka a exportom sa prenesie do stroja, ten si dáta načíta a spustí výrobu. Výhodou tejto investície je zvýšenie kvality výrobkov, jednoduchšia a presnejšia výroba atypických výrobkov a tiež rozšírenie výrobného sortimentu.