Dňa 2.7.2010 sa v Banskej Štiavnici uskutočnilo školenie montážnych skupín obchodných zastúpení a odovzdávanie montážnych certifikátov a certifikátov montáže Illbruck I3 .