Výrobné postupy sú postavené na dlhoročných stolárskych skúsenostiach, na hodnotnom remeselnom umení, s využitím tej najmodernejšej (počítačom riadenej) CNC technológie. Spojenie tradície s pokrokovými technológiami zaručuje precízne, ukážkové opracovanie tak zaužívaného materiálu, akým je drevo. Trhová hodnota výrobkov týmto spôsobom neustále narastá.

Moderné, počítačom riadené technologické zariadenia umožňujú veľmi presné a kvalitné opracovanie dielov, čím je zaistená opakovaná konštrukčná presnosť v rozmeroch a detailoch. Medzi najmodernejšie vybavenia technologického parku Mirador patria nemecké, počítačom ovládané stroje s výkonným softvérom, ktorý sleduje tok informácií počas celého procesu výroby - Weinig Powermat 500, Weinig Unicontrol 6 a plnoautomatické frézovacie centrum Homag BOF 211 / 60KM.

V súčasnosti sa pripisuje veľký význam energetickej náročnosti budov, čiže aj okien, ale na samotnú montáž sa často zabúda. Pri neodbornej montáži okien vznikajú zbytočné problémy, napr.: zatekanie, rosenie, zníženie zvukovej izolácie, deformácie okien a zvýšený únik tepla. Je veľmi dôležité vyrobiť kvalitné, energeticky úsporné okno, no kľúčové je aj jeho správne zabudovanie do stavby.