Výrobné postupy sú postavené na dlhoročných stolárskych skúsenostiach, na hodnotnom remeselnom umení, s využitím tej najmodernejšej (počítačom riadenej) CNC technológie. Spojenie tradície s pokrokovými technológiami zaručuje precízne, ukážkové opracovanie tak zaužívaného materiálu, akým je drevo. Trhová hodnota výrobkov týmto spôsobom neustále narastá.

Tradícia opracovania dreva spočíva najmä v precítení materiálu, každý kus dreva má totiž jedinečnú kresbu a vôňu. Len osvedčený stolár vie rozpoznať, či je daný diel vhodný na okno, dvere alebo nábytok. Popri využívaní moderných strojov je nevyhnutné, aby pri výrobe okien a dverí pracovali ľudia takpovediac zžití s drevom, prosto ľudia, ktorí drevu rozumejú. Podiel takýchto zamestnancov vo firme Mirador prevyšuje 80%.

Moderné, počítačom riadené technologické zariadenia umožňujú veľmi presné a kvalitné opracovanie jednotlivých dielov, tým je zaistená opakovaná konštrukčná presnosť v rozmeroch i v detailoch. Najmodernejšími zariadeniami technologického parku Mirador sú počítačom ovládané stroje s výkonným softvérom, ktorý dokáže sledovať tok informácií počas celého procesu výroby - Weinig Powermat 500, Weinig Unicontrol 6 a plnoautomatické frézovacie centrum Homag BOF 211 / 60KM (ide o nemeckú výrobu).