V súčasnosti sa pripisuje veľký význam energetickej náročnosti budov, čiže aj okien, ale na samotnú montáž sa často zabúda. Pri neodbornej montáži okien vznikajú zbytočné problémy, napr.: zatekanie, rosenie, zníženie zvukovej izolácie, deformácie okien a zvýšený únik tepla. Je veľmi dôležité vyrobiť kvalitné, energeticky úsporné okno, no kľúčové je aj jeho správne zabudovanie do stavby.

Pred osadením a utesnením okna musia byť ostenie, nadpražie i parapet vyrovnané, čisté, hladké, zbavené nerovností a ošetrené penetračným náterom. Pri rekonštrukciách a sanáciách musia byť staré nevyhovujúce drevené či kovové osadzovacie rámy odstránené. Pamiatkové budovy, pri ktorých je nutné zachovať pôvodnú architektúru, si vyžadujú osadenie okna do pôvodnej roviny.

V dnešnej dobe sa najčastejšie aplikuje štandardne zaužívaný systém montáže - okenný rám je mechanicky ukotvený, zapenený PUR penou a tá je následne prekrytá omietkou (prípadne zateplením). Tento systém má mnoho nevýhod (vodná para cez praskliny a netesnosti priamo vniká do PUR peny a tá následne vplyvom vlhkosti začína degradovať - zníženie tepelno-izolačných a zvukovo-izolačných vlastností, vznik plesní atď.). Firma Mirador preto ponúka pokrokové riešenie: montáž pomocou tesniacich pások. Vždy sú v hre dve pásky, jedna je inštalovaná z interiérovej strany (parozábrana - zamedzí prieniku interiérovej vlhkosti do PUR peny), druhá z exteriérovej strany ( paropriepustná - nežiaduca vodná para z pripojovacej špáry cez ňu prejde, zároveň ochraňuje pred dažďovou vodou i pred UV žiarením). Spoločnosť Mirador dáva k dispozícii utesnenia okien novej generácie s použitím systému TwinAktiv. Nový systém TwinAktiv je revolučné riešenie, nakoľko sa používa jeden typ pások pre interiérovú aj exteriérovú stranu. Pásky prispôsobujú svoje parametre v závislosti od zmeny okolitých tepelných pomerov a zaisťujú suchú tepelnú izoláciu pripojovacej špáry celoročne. Klimatická aktivita fólie umožňuje permanentné vysúšanie priestoru špáry tým, že fólia mení svoju otvorenosť voči prieniku vodných pár na základe vlhkosti okolitého prostredia. Čím vyššia je relatívna vlhkosť vzduchu okolo fólie, tým nižšia je jej parotesná schopnosť.

Samozrejme, že netreba zabúdať ani na prípravu stavebných otvorov ešte pred montážou, kedy je nevyhnutné každý jeden stavebný otvor nahrubo vyomietať s prislúchajúcimi toleranciami.