Mirador rustic 682

Využívajú sa pri rekonštrukciách historických objektov, kde sa vyžadujú repliky pôvodných okien. Z interiérovej strany je možné použiť osadenie okennej kľučky na tzv. klapačku, kde sa dosiahne takmer identické napodobenie historického okna. V oknách je možnosť použitia skrytého kovania, kde pri zatvorenom okne nie je vôbec viditeľné prvky kovania (okenné závesy)