PROFIL MIRADOR 682

Okno vhodné pri rekonštrukciách domov a bytov, pre atypické riešenia tvarov okenných konštrukcií (trojuholníky, oblúky) s optimálnym pomerom cena/úžitok Konštrukčná hrúbka profilu 68mm, zasklenie izolačným dvojsklom v kombinácii tepelno-izolačné, bezpečnostné, zvukovo-izolačné a ornamentné.

Ideálne riešenie pre historické okná kde sú použitie rôzne ornamentné drevené nalepovacíe priečky ako napr. (Duplex 25 a 35) a iné. Použitím profilu Mirador 682 sa dosahujú najvyššie solárne zisky zo slnečného žiarenia.

 

Profilový systém MIRADOR 682

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,132 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,117 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,454
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 1,1 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,39    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 1,28    

 

Technický výkres vo formáte pdf.