PROFIL MIRADOR 782

Okno, v ktorom sa spája požiadavka na úžitok s vysokým stupňom elegancie a dizajnu. Vhodné pre novostavby, ako aj rekonštrukcie, kde je kladený dôraz na detail. Konštrukčná hrúbka profilu 78mm, zasklenie izolačným dvojsklom v kombinácii tepelno-izolačné, bezpečnostné, zvukovo-izolačné a ornamentné.

Ideálne riešenie pre použitie drevených nalepovacích priečok (Duplex 25 a 35). Použitím profilu Mirador 782 sa dosahujú najvyššie solárne zisky v kombinácii s dokonalým vzhľadom (dokonalé krivky).

 

Profilový systém MIRADOR 782

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,132 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,117 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,45
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 1,1 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,26    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 1,24    

 

Technický výkres vo formáte pdf.