PROFIL MIRADOR 783

Okno vhodné do nízko-energetických stavieb, kde je možné dosiahnuť Uw (celého okna) = 0,79. Požiadavka na nízku spotrebu energie s najlepšími tepelno-izolačnými vlastnosťami pre zimu a leto - optimálna tepelná pohoda.

Konštrukčná hrúbka profilu 78mm umožňuje zasklenie izolačným trojsklom s koeficientom prechodu tepla Ug 0,7, 0,6 a 0,5. Použitím profilu Mirador 783 sa dosahujú najvyššie tepelno-izolačné vlastnosti spojené s najmenšou pravdepodobnosťou vzniku kondenzu na interiérovej strane zasklenia.

 

Profilový systém MIRADOR 783

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,132 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,117 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,45
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,7 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,26    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,97    

 

Technický výkres vo formáte pdf.