PROFIL MIRADOR 923

Okenný profil Mirador923 je momentálne najhrubšie vyrábané drevené okno na Slovensku. Je určené pre veľmi náročných zákazníkov so zmyslom pre šetrenie energií a životného prostredia.

Využíva sa pri nízko-energetických a energeticky pasívnych domoch, kde s použitím izolačného trojskla a trojitého tesnenia dosahuje excelentné tepelno-izolačné vlastnosti.

 

Profilový systém MIRADOR 923

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,132 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,117 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,45
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,5 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 1,12    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,79    

 

Technický výkres vo formáte pdf.