Bezrámová konštrukcia drevohliníkového otváravého okna.

Z exteriérovej strany je viditeľný len okenný rám, okenné krídlo je skryté. Možnosť kompletného zabudovania okenného rámu do fasády, čím sa vytvorí čistá presklená plocha bez viditeľného okenného rámu.

Drevohliníkové okná sú momentálne špička medzi výplňami stavebných otvorov. Je tu skĺbená neprekonateľná estetika dreva a dlhá životnosť hliníkových profilov. Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou kapotážou, čo zabezpečuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desaťročia.

Drevený profil je navrhnutý originálne pre moderné stavby, takže absentujú zbytočné zaoblenia. Pôsobí to veľmi jemne a elegantne.

Hliníkový profil je povrchovo upravený eloxovaním, resp. je možné zvoliť si odtieň podľa stupnice RAL, kde sú k dispozícii desiatky až stovky farebných odtieňov. Hliníkový profil má hrúbku až 2mm, čo zaručuje zvýšenú pevnosť dreveného okna a výrazné predĺženie jeho životnosti.

 

Profilový systém MIRADOR ALU 923 MINI

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,12 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,12 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,46
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,5 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 0,95    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,73    

 

Technický výkres vo formáte pdf.