ALU 1083 PASIV

Systém na okná do pasívnych domov, nová generácia s inteligentnou izolačnou technológiou pre drevo hliníkové konštrukcie.

Certifikované ukazovatele vhodné pre pasívny dom: Uf – hodnota ≤ 0,8 W (m2K), v spojení s izolačným trojsklom Ug = 0,7 W/m2K a profilom 78 mm.

Systémové profily je možné objednať ako rám so zvarenými alebo mechanickými rohovými spojmi.

 

Profilový systém MIRADOR ALU 1083 pasiv

šírka okna (B) v m 1,23 celková plocha okna (Aw) v m2 1,82
výška okna (H) v m 1,48 plocha zasklenia (Ag) v m2 1,23
pohľadová šírka spodného profilu v m 0,12 plocha rámu (Af) v m2 0,59
pohľadová šírka bočného profilu v m 0,12 dĺžka viditeľného obvodu zasklenia (lg) v m 4,46
súčiniteľ prechodu tepla zasklenia (Ug) 0,5 podiel plochy rámu z plochy okna v % 32,6
lineárny súčiniteľ zasklenia (ψg) 0,035    
súčiniteľ prechodu tepla ramu (Uf) 0,67    
súčiniteľ prechodu tepla okna (Uw) 0,64    

 

Technický výkres vo formáte pdf.