Architekt stavby: Ing. arch. Peter Engler
Architektka interiéru: Ing. arch. Katarína Šurková Gémešová
Dokončenie stavby: 2015
Realizácia: STAVIVOSTAV
Fasádne okenné výplne: MIRADOR
Vonkajšie tienenie: K-system
Strešné okná: VELUX