Žalúzie Prominent Z90

Ak máte okná otočné na juh alebo juhozápad a obávate sa prehrievania interiéru Vášho domu, najúčinnejším riešením je zatienenie vonkajšími žalúziami. Vonkajšie žalúzie Prominent Z-90 sú najpoužívanejším druhom vonkajšieho tienenia a to aj z dôvodu, že dodávajú stavbe moderný a estetický vzhľad.

Výhody:

 1. Možnosť plynule regulovať prirodzené osvetlenie a odrážanie slnečných lúčov. Regulácia sa deje na vonkajšej časti okien, ktorá predstavuje transparentnú časť plášťa, čo má za následok rýchle odvetranie nakumulovaného tepla zo slnečného žiarenia smerom do priestoru alebo uzavretie nakumulovaného tepla pred transparentnou časťou, čo zaujímavo ovplyvňuje jej fyzikálne parametre.
 2. Možnosť objednať lamely s rebríčkom HAGOFIX®, nie len štandardné. HAGOFIX® je inovatívna technológia uchytávania lamiel do rebríčka vonkajších žalúzii, umožňuje dokonalé ukladanie, znižuje nábal žalúzií a podporuje dokonalé uzavretie lamiel. Rebríček HAGOFIX® sa vyznačuje aj vysokou presnosťou rozstupu a stálosťou tvaru v každom počasí.
 3. Účinnosť podložená záverom laboratórnych meraní STU Bratislava. V protokole o skúškach bolo konštatované zlepšenie tepelno-technických parametrov vplyvom žalúzií Prominent Z-90:
  - Súčiniteľ prechodu tepla z U = 0,92 na U = 0,75W/(m K) – zlepšenie o 18,5%
  - Priemerné zvýšenie vnútornej povrchovej teploty okna o 1 ̊C v kritickom detaile (spodný roh) Ɵ10 až o 1,6 ̊C
 4. Finančná úspora pri znížených nákladoch na vykurovanie alebo naopak na klimatizáciu
 5. Stavba pôsobí ako nerušený celok.

Pri výbere vonkajších žalúzii je potrebné vykonať stavebnú predprípravu podľa druhu zvolenej tieniacej techniky. Teda nás kontaktujte už v čase prípravy projektovej dokumentácie.Odporúčame Vám využiť našu ponuku dodávky zatepľovacieho polystyrénu s U-profilom a zabráňte tak vzniku tepelných mostov v okolí rámov okien a dverí.Väčšinu druhou vonkajšieho tesnenia je možno zabudovať aj do exitujúcich stavieb, v tomto prípade však treba rátať s prípadným znížením svetlosti okien.Máme skúsenosti aj s riešením atypických žalúzií a vieme Vám pripraviť riešenie na mieru. Odporučíme Vám vhodný typ exteriérového tienenia v závislosti od Beaufortovej stupnice vetra a klasifikácie zaťaženia žalúzií vetrom podľa DIN EN 13659 a EN 1932.

Exteriérové žalúzie Prominent s lamelou Z-90 majú minimum plastových častí. Ide o konštrukčný systém prevzatý od jedného z najväčších švajčiarskych výrobcov. Hliníkové lamely majú tvar
písmena Z, čo umožňuje vzájomné prekrytie lamiel, výsledkom čoho je dokonalé zatienenie. Lamely je možné naklápať do jednej strany. K rebríčku sú prichytené nerezovou spojkou, čo predlžuje životnosť žalúzie.Lamela má v spodnej časti zalisované polyamidové (PAD) tesnenie, ktoré slúži na zamedzenie hluku vydávaného dotykom lamiel medzi sebou. Lamely sú po stranách zakončené pastovým alebo zinkovým kolíkom, ktorý slúži na nehlučné a presné vedenie lamiel vo vodiacich lištách. Vedenie lamiel v bočných vodiacich lištách je odhlučnené PAD tesnením zalisovaným na oboch stranách lišty. Vyťahovacia páska a rebríčky sú vyrobené z textílií odolných voči UV žiareniu.Súčasťou ceny motorických žalúzií sú aj motory a ovládacie príslušenstvo. K exteriérovým žalúziám sa dodávajú výhradne motory francúzskej značky SOMFY s 5 ročnou zárukou. SOMFY je najväčším svetovým výrobcom motorov.Krycie plechy žalúzii sú vyrobené z plechu vo forme zliatiny hliníka a horčíka (3%). Prímes horčíka dodáva plechu vyššiu tvrdosť a pevnosť. Už pri hrúbke 1,5 mm dosahuje tento plech vyššiu pevnosť ako v minulosti pri hliníkových plechoch s hrúbkou 2,0 mm. V prípade tohto plechu sú lepšie mechanické vlastnosti, vlastnosti pre obrábanie a eloxovanie. Tento plech sa využíva hlavne v prostredí kde sú zvýšené pracovné teploty, ďalej v strojárenskom priemysle, hlboko ťahaných dieloch a pri stavbe jácht. Tento typ plechu má ideálne vlastnosti proti korózii, po opracovaní je tvarovo stály a má veľmi dobré vlastnosti na akékoľvek povrchové úpravy. Nakoľko hliník podlieha oxidácii, odporúčame zákazníkom povrchovú úpravu krycích plechov, pretože bez povrchovej úpravy, môže po čase zoxidovaná vrstva vplyvom vlhkosti začať stekať a vytvárať šmuhy na fasáde. Táto závada nie je odstrániteľná.Pri montáži sa výhradne používa certifikovaný spojovací a kotviaci materiál, ktorý je zárukou pevných spojov a kotvenia. Nosné „U“ (L) konzoly, ktoré sa používajú pri montáži sú vyrobené z kvalitnej zliatiny AIMgSi 0,5 tvarového prierezu čo im dáva potrebnú pevnosť a vysokú tvarovú stálosť.

MAXIMÁLNE A MINIMÁLNE ROZMERY

Druh ovládania Manuálne kľukou Motorom Motor skupina
min. šírka 400 mm 600-700 mm -
max. šírka 4 000 mm 4 000 mm 900 mm (max. 3 ks)
max. výška 3 500 mm 4 000 mm 4 000 mm
max. plocha 8 m2 12 m2 20 m2

 • Z dráhy chodu žalúzií musia byť odstránené všetky prekážky, ktoré by mohli brániť vytiahnutiu alebo naopak spusteniu žalúzií.
 • Nepoužívajte žiadne mazacie tuky.
 • Odolnosť žalúzii Prominent je testovaná do rýchlosti vetra 80km/hod (22,2m/s). Pri väčšej rýchlosti vetra žalúzie vytiahnite do hornej polohy, elektromotorické žalúzie vybavené veterným snímačom budú automaticky vytiahnuté do hornej polohy. Na poškodenie žalúzií živelnou pohromou sa nevzťahuje záruka.
 • Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii +- 10 mm u exteriérových žalúzií nie je závadou.
 • Prach a nečistoty z lamiel odstráňte pomocou vody s prídavkom saponátu
 • Exteriérové žalúzie neošetrujte pomocou drôtenky alebo podobným spôsobom, mohlo by dôjsť k poškriabaniu vrchnej ochrannej vrstvy a tým ku znehodnoteniu žalúzie.
 • V zimnom období sa neodporúča exteriérové žalúzie vyťahovať. Dôvodom je možné primrznutie spojov, spodného profilu o parapet následkom čoho môže byť pretrhnutie textílií, alebo iné poškodenie žalúzií. Preto si vo vlastnom záujme skontrolujte, či žalúzie nie sú primrznuté, alebo zaťažené snehom. Na takto poškodené žalúzie sa nevzťahuje záruka. V zimnom období sa odporúčajú vypnúť automatické systémy, na výnimkou sú bezpečnostné systémy napr. napojenie na veterný senzor.

 • Záruka zahŕňa chyby výrobného charakteru a materiálové chyby, ktoré bránia funkčnosti výrobku.
 • Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za následné škody ani zodpovednosť výrobcu za výrobok nad rámec slovenského práva.
 • V prípade, že je chyba výrobku zjavná už po rozbalení výrobku, výrobok nemontujte a ani si ho nenechajte namontovať a bez meškania reklamujte u svojho dodávateľa.
 • Záruka sa nevzťahuje na stratu pôvodného zafarbenia na neviditeľných miestach, zmenu farby a vyblednutie zapríčinené slnkom, kondenzáciou, kyslým dažďom, slanými kvapkami alebo akýmikoľvek podmienkami, ktorých výsledkom je korózia alebo zmena materiálu, prirodzené variácie farby látky ako aj hliníka a drevo dekóru a nezávažné nedokonalosti, ktoré nijako podstatne nezhoršujú vzhľad.
 • Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek nedokonalosti z pohľadu zákazníka, ktoré sú spôsobené dodržaním výrobného postupu a platných noriem. V prípade dodávky atypických výrobkov je potrebné rátať s určitými obmedzeniami pri manipulácii a tieto obmedzenia nemôžu byť predmetom reklamácie.
 • Záruka výrobcu sa tiež nevzťahuje na chyby alebo škody, ktoré sú priamym alebo nepriamym dôsledkom:
 1. nesprávnej montáže (záruku preberá montážna firma
 2. nesprávneho používania a nedodržania návodu na obsluhu a údržbu
 3. použitia nevhodných náhradných dielov, príslušenstva alebo zdrojov (napr. zdroj elektrického napätia)
 4. prevozu alebo akéhokoľvek iného druhu manipulácie
 5. zásahu do mechanizmu alebo úpravy výrobku
 6. živelnej pohromy